logo

Trajanje projekta: 01.03.2021. – 30.04.2021.

Naručitelj: Centar za regionalne aktivnosti Programa prioritetnih akcija

Voditeljica projekta: Dr. sc. Ana-Maria Boromisa

U sklopu projekta Adriadapt, podugovoren je projekt za pripremu priručnika o mogućnostima financiranja mjera prilagodbe na klimatske promjene za Jadranske gradove i regije Hrvatske i Italije. Priručnik je namijenjen donositeljima odluka na lokalnoj i regionalnoj razini, imajući u vidu i aktualni trenutak oporavka od korona pandemije, te uspostave novih programskih okvira u EU.
Cilj projekta je priprema priručnika o mogućnostima financiranja mjera prilagodbe na klimatske promjene za Jadranske gradove i regije HR i IT.
Pripremljeni priručnik će se prezentirati na završnoj konferenciji Adriadapt projekta. Prezentacija će biti snimljena i dostupna na platformi Adriadapt. Snimit će se kratki video (5-10 minuta).

Share:
Skip to content