logo županije

Trajanje projekta: 09./2010. – 02./2011.

Naručitelj: Agencija za razvoj Vukovarsko-srijemske županije Hrast d.o.o.

Voditelj projekta: dr. sc. Jakša Puljiz

Osnovni cilj projekta je pružiti stručnu pomoć razvojnoj Agenciji u izradi razvojne strategije. Pojedinačni ciljevi projekta su: pomoći regionalnom koordinatoru pri definiranju metodološkog okvira za prikupljanje ulaznih podataka kao osnove za analizu postojećeg stanja gospodarstva Vukovarsko-srijemske županije; pružiti stručnu pomoć ŽRA i ostalim županijskim tijelima uključenim u proces izrade ŽRS pri analizi prikupljenih podataka i defi niranju osnovnih nalaza po sektorima od strateškog značaja za razvoj Vukovarsko-srijemske županije; u suradnji s regionalnim koordinatorom aktivno se uključiti u izradu osnovne i SWOT analize u skladu sa Strategijom regionalnog razvoja Republike Hrvatske i Zakonom o regionalnom razvoju Republike Hrvatske te propisanom metodologijom, uz sudjelovanje stručnjaka iz Agencije za razvoj Vukovarskosrijemske županije; u suradnji s regionalnim koordinatorom voditi proces definiranja vizije i strateških ciljeva, prioriteta i mjera te pružiti stručnu pomoć pri njihovoj izradi; u suradnji s regionalnim koordinatorom osnažiti sudjelovanje javnosti u svekolikom razvoju županije i jedinica lokalne samouprave kroz partnerstvo, tj. uključivanje relevantnih dionika u proces izrade i provedbe Strategije; svojim sudjelovanjem pridonijeti povećanju znanja i vješti na stručnjaka županijske uprave i drugih ključnih nositelja razvoja, za upravljanje razvojem kroz unapređenje strateškog planiranja i poboljšanje organizacije i rukovođenja razvojnim projektima; pružiti tehničku pomoć pri izradi akcijskog plana uz primjenu modela povezivanja proračunskog i strateškog planiranja na razini županije, izradi institucionalnog okvira, praćenju i provedbi i izvještavanje te izradi komunikacijske strategije.

Share:
Skip to content