Trajanje projekta: 5/2017. – 10/2017.

Naručitelj: Razvojna agencija Ličko-senjske županije – LIRA

Voditelj projekta: dr. sc. Sanja Tišma

U okviru projekta provedena je edukacija za djelatnike LIRA-e i ostalu zainteresiranu javnost u Ličko-senjskoj županiji. Obrađene teme odnosile su se na specifičnosti u provedbi postupaka javne nabave na projektima financiranih iz sredstava EU, priprema projekata financiranih iz EU fondova, financijsko upravljanje i kontrola provedbe projekata financiranih iz EU fondova (računovodstvo projekta, financijsko planiranje, praćenje i izvještavanje), priprema infrastrukturnih projekata s naglaskom na izradi FI i CBA, promjene u sustavu javne nabave po donošenju novih direktiva na području javne nabave te aktualna praksa Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave. Cilj projekta je povećanje korištenja dostupnih sredstava ESI fondova na području Ličko-senjske županije jačanjem općih kapaciteta djelatnika regionalnog koordinatora za pružanje podrške za pripremu ESI projekata i jačanjem kapaciteta potencijalnih korisnika te informiranjem šire javnosti o ESI fondovima te jačanje i razvoj mreže podrške potencijalnim prijaviteljima i korisnicima ESI fondova kroz savjetodavnu potporu. Kroz šest edukativnih aktivnosti, u periodu od svibnja do kraja kolovoza 2017., educirano je ukupno 99 polaznika.

Share:
Skip to content