Vrijeme i mjesto održavanja konferencije: 15. prosinca 2011., Westin Hotel Zagreb

Organizatori: Institut za razvoj i međunarodne odnose (IRMO) i Zaklada Friedrich Ebert

 U suradnji sa: Sveučilište Corvinus, Budimpešta i Europskim pokretom Srbije

Voditeljica projekta: dr. sc. Višnja Samardžija

O konferenciji:

Konferencija je analizirala ulogu Dunavske strategije kao potencijalnog katalizatora suradnje između tri zemlje srednjeg dunavskog bazena: Hrvatske, Mađarske i Srbije. Naime, iako je Dunavska strategija izvorno integrativni okvir koji obuhvaća četrnaest različitih zemalja i uključuje prekograničnu, transnacionalnu i interregionalnu suradnju, ona također pruža mogućnosti intenziviranja suradnje između susjednih zemalja koje tako mogu oblikovati određene sub-regionalne oblike suradnje. To su zemlje koje dijele određene zajedničke izazove i društveno-ekonomske karakteristike i kod kojih upravo teritorijalna blizina treba poduprijeti njihovu sinergiju i suradnju, potaknuti implementaciju zajedničkih projekata, ekonomsku aktivnost i unaprijediti konkurentnost u cjelini. Posljedično, Hrvatska, Mađarska i Srbija mogu iskoristiti mogućnosti koje Dunavska strategija nudi produbljivanjem ekonomskih veza, intenziviranjem međusobne trgovine i provođenjem projekata u područjima energetike, transporta, zaštite okoliša i turizma. Konferencija je također naglasila važnost postojećih prekograničnih i transnacionalnih programa suradnje u kojima tri zemlje zajednički sudjeluju jer su ti programi jedni od temeljnih pretpostavki uspješne implementacije Dunavske strategije. Ipak, da bi se u potpunosti iskoristili dostupni resursi kao što je predviđeno Dunavskom strategijom, nužno je unaprijediti administrativne kapacitete, naročito na razinama lokalnih i regionalnih vlasti te uključiti različite društvene dionike u pripremanje i implementaciju projekata. Konferencija je stoga također naglasila nužnost povećanja društvene svijesti između različitih dionika oko svih mogućnosti koje Dunavska strategija pruža, te je istaknula potrebu aktivnog uključenja sub-nacionalnih aktera i organizacija civilnog društva u Hrvatskoj u implementaciju Dunavske strategije.

Share:
Skip to content