ILUSTRACIJA

Trajanje projekta:  01.01.2022. – 31.12.2022.

Financiranje: Zaklada Hanns Seidel

Voditelj projekta: dr. sc. Sandro Knezović

Suvremeni međunarodni odnosi donose brojne izazove i značajnu količinu nepredvidivosti. Ovakvo okruženje utječe ne samo na države, kao glavne dionike u međunarodnim odnosima, nego i na razne saveze i zajednice. Jedno od temeljnih obilježja suvremenih društava, karakteriziranih ubrzanom informatičkom revolucijom, jest postupni prijenos procesa i procedura donošenja odluka u digitalnu sferu. To unapređuje efikasnost i efektivnost spomenutih procesa, ali također i otvara veliki broj pitanja i rezervi vezanih uz sigurnost. Naime, od svakodnevnih poslova do složenih procedura donošenja odluka u području upravljanja povjerljivim informacijama, značajan broj procesa se postupno prebacuje u digitalnu domenu.
Osim toga, konstrukti kao algoritmi preuzimaju sve veću ulogu u definiranju temeljnih determinanti protoka informacija i njihovog diseminiranja. Na taj način, sve više utječu na dostupnost samih informacija, upravljanje istima te njihovo pohranjivanje. Time matematički set pravila specificira funkcioniranje različitih skupina podataka i utječe na proces donošenja odluka na različitim razinama društvenog razvoja u privatnom, poslovnom, državnom i međunarodnom okruženju. Na taj način, informatička sigurnost i osobito umjetna inteligencija postaju vitalni u raspravi o procesu donošenja odluka u području sigurnosti u okviru šireg međunarodnog okruženja.
Cilj projekta je istraživanje glavnih trndova i izazova u novoj digitalnoj domeni, kako za države tako i za međunarodne organizacije i institucije. Sukladno tome, projekt će okupiti predstavike državne administracije, privatnog sektora, međunarodnih organizacija, akademske i diplomatske zajednice te medija.

Share:
Skip to content