logo

Trajanje projekta: 10./2019. – 6./2020.

Naručitelj: JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar

Voditelj projekta: dr.sc. Sanja Tišma

Svrha projekta je dovršetak programa restrukturiranja poduzeća HT d.d. Mostar s ciljem definiranja novog strateškog okvira i povećanja konkurentnosti na tržištu. Projektom je predviđena detaljna funkcionalna analiza, benchmark analiza i analiza organizacijske strukture JP HT d.d. Mostar te prijedlog nove sistematizacije radnih mjesta i sustava nagrađivanja za djelatnike. Također, provodi se i analiza potreba za obukom temeljem koje će se izraditi program edukacija koji će minimalno sadržavati edukacije u upravljanju projektima i strateškom planiranju, timskom radu i tehnikama prodaje.

Broj projekta: IRMO 2019 50-40

Share:
Skip to content