logo

Trajanje projekta: 1.7.2020. – 1.7.2023.

Naručitelj: EU Interreg, Ministratvo turizma Republike Hrvatske

Partner na projektu: Ecorys

Voditeljica projekta: dr. sc. Sanja Tišma

Monitoring i evaluacija EUSAIR makro regionalne strategije (Strategija EU za jadransku i jonsku regiju) – tematski cilj 4 obuhvaća slijedeće grupe poslova:

   • Izrada preliminarne studije/analize aktivnosti vezanih uz tematski stup 4 EUSAIR u 8 zemalja (Italija, Slovenija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna gora, Srbija, Albanija i Grčka ), identificiranje nedostatka u sustavima pokazatelja te prijedlozi za izradu dodatnih studija/analiza kojima bi se utvrdilo stvarno stanje u određenim tematskim ili zemljopisnim područjima, uključujući i detaljni plan izrade tih studija/analiza
   • Uspostavljanje okvira za praćenje i vrednovanje EUSAIR-a
   • 4 godišnja izvješća o praćenju područja TSG4 kao prilog za 4 sintetizirana godišnja izvješća
   • Izgradnja kapaciteta (edukacije za monitoring i evaluaciju)
Share:
Skip to content