Trajanje projekta: 05./2010. – 06./2010.

Naručitelj: Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva RH

Voditelj projekta: dr. sc. Jakša Puljiz

Cilj projekta bio je provesti postupak ocjenjivanja jedinica lokalne i regionalne samouprave prema stupnju razvijenosti sukladno Uredbi o indeksu razvijenosti i Zakonu o regionalnom razvoju RH. Projektni zadatak je uključivao provedbu  sljedećih aktivnost: (i) Izrada detaljne specifi kacije podataka (naziv i opis podatka, vremenska serija, prostorna razina) i njihovih izvora koji još uvijek nedostaju za izračun indeksa razvijenosti; (ii) Obrada podataka, izračun vrijednosti svih pokazatelja koji čine indeks razvijenosti i samog indeksa razvijenosti za sve jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u RH; (iii) Razvrstavanje jedinica lokalne i područne samouprave prema indeksu razvijenosti u skupine sukladno člancima 24. i 25. ZRR-a; izdvajanje jedinica lokalne i područne samouprave koje udovoljavaju kriterijima za stjecanje statusa potpomognutih područja (članak 26. ZRR-a) te dostava preliminarnih rezultata provedbe postupka ocjenjivanja  Ministarstvu regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva; (iv) Izrada detaljnog Izvješća o provedbi postupka ocjenjivanja i razvrstavanja jedinica lokalne i područne samouprave prema stupnju razvijenosti te izdvajanja potpomognutih područja.

Share:
Skip to content