Trajanje projekta: 12./2018. – 12./2020.

Naručitelj projekta: EC – AMIF-2017-AG-INTE (Integration of Third-Country Nationals)

Voditelj projekta: dr. sc. Senada Šelo Šabić

VOLPOWER proučava kako volontiranje može pridonijeti interakciji i osnaživanju mladih. Istražuje utjecaj volontiranja kroz politiku, geografiju, mobilnost i kreativnost na izgradnji i integraciji zajednice. Konzorcij čine sedam europskih akademskih institucija, a koordinator projekta je The Glasgow Caledonian University. Projekt se financira iz sredstava fonda AMIF (Asylum, Migration and Integration Fund) Europske unije. Projekt će odabrati mlade koji volontiraju u području sporta i umjetnosti iz europskih zemalja koje sudjeluju u projektu i osigurati im trodnevnu edukaciju na teme vodstva, upravljanja, rješavanja sukoba i drugih relevantnih međuljudskih vještina kao i podizanje digitalne pismenosti. U okviru projekta provest će se i anketno ispitivanje o volonterstvu u svim zemljama iz kojih dolaze partneri na projektu. Sastavni dio projekta čini i znanstveno istraživanje o volontiranju i drugim aspektima poticanja uspješne integracije građana trećih zemalja (s fokusom na mlade) u demokratska europska društva. Projekt za cilj ima podizanje stupnja interesa mladih za volontiranje, stvaranje uvjeta za održivost volontiranja, te izgradnju dinamičnih i konstruktivnih odnosa između domicilne populacije i građana trećih zemalja koji se integriraju u nova društva. Utjecaj projekta omogućit će da se kroz volontiranje izgradi zajednica između državljana EU-a (EUN) i državljana trećih zemalja (TCN).

Share:
Skip to content