logo

Trajanje projekta: 04./2020. – 12./2020.

Naručitelj: Brodsko-posavska županija

Voditelj projekta: dr.sc. Sanja Tišma

Izrada Plana razvoja BPŽ (osnovna analiza, SWOT, strateški okvir, akcijski plan, financijski i institucionalni okvir za provedbu Plana)
Osnovni cilj projekta je izraditi Plan razvoja županije i pridonijeti cjelokupnom procesu razvoja uz sudjelovanje širokog kruga dionika.
Očekivan učinak je poboljšan procesa strateškog planiranja u županiji, izrađen okvir za razvoj Županije.

Share:
Skip to content