logo županije

Trajanje projekta: 5/2014. – 3/2017.

Naručitelj: Grad Zagreb

Voditelj projekta: dr. sc. Sanja Maleković

Projekt je prvenstveno usmjeren na davanje doprinosa konačnoj kvaliteti Razvojne strategije grada Zagreba za razdoblje do 2020. godine. Ovo je učinjeno primjenom argumentirane ocjene relevantnosti, opravdanosti, konzistentnosti, koherentnosti i učinkovitosti Strategije. Projekt je ujedno rezultirao doprinosom razumijevanju prethodnog vrednovanja (ex-ante evaluacije), te jačanjem znanja i vještina stručnjaka iz Grada Zagreba za prethodno vrednovanje. Projekt je omogućio da rezultati vrednovanja posluže kao osnova za kontinuirano unapređivanje razvojne politike Grada Zagreba, kroz stvaranje osnove za novu održivu urbanu vladavinu, podizanje razine znanja ključnih dionika u gradu i osnaživanje njihove odgovornosti za korištenje javnih sredstava te ostvarivanje održivih rezultata. Pristup u realizaciji procesa prethodnog vrednovanja Strategije odvijao se sukladno fazama njene izrade: 1. Izrada Analize stanja i SWOT analize; 2. Definiranje strateških ciljeva razvojnih prioriteta i mjera; 3. Identifikacija provedbenih mehanizama Strategije te izrada financijskog okvira za provedbu razvojnih mjera.

Share:
Skip to content