Trajanje projekta: 10./2010. – 02./2011.

Voditeljica projekta: dr. sc. Sanja Maleković

Cilj projekta bio je provesti postupak prethodnog vrednovanja razvojne strategije hrvatskih županija sukladno odredbama Pravilnika o obaveznom sadržaju, metodologiji izrade i načinu vrednovanja županijskih strategija (NN 53/2010).
Svrha prethodnog vrednovanja ŽRS je u tom smislu bila poboljšavanje konačne kvalitete izrađene ŽRS, kako bi koristila nositeljima razvojne politike u Županiji u njenoj što učinkovitijoj i djelotvornijoj provedbi. Kroz realizirano prethodno vrednovanje osigurana je dodana vrijednost prvobitnom nacrtu Županijske razvojne strategije, u namjeri da se, među ostalim, dade strukturiran i praktičan doprinos njenom konačnom uobličavanju i izradi finalne verzije. Također, omogućena je ocjena sveukupne argumentacije na kojoj je utemeljena ŽRS, te je Strategija ocijenjena s aspekta uobičajenih kriterija prethodnog vrednovanja kao što su: relevantnost, konzistentnost, koherentnost i interna logika. Evaluacijski tim IMO-a blisko je surađivao s programskim timom, te je izradio nekoliko evaluacijskih izvješća o različitim dijelovima svake od procijenjenih strategije (temeljna analiza, strateški dio, implementacija okvira i cjelokupnog izvješća), koji su značajno doprinijeli konačnom ishodu, odnosno poboljšanu kvalitetu 6 hrvatskih županijskih razvojnih strategija.

Share:
Skip to content