Trajanje projekta: 1/2016. – 12/2017.

Naručitelj: Državna škola za javnu upravu

Voditeljica projekta: Karolina Horvatinčić

Državna škola za javnu upravu je u partnerstvu s Državnim institutom za javnu upravu Republike Finske (HAUS) provela projekt IPA Twinning Light projekt „Jačanje kapaciteta Državne škole za javnu upravu”. Tijekom projekta finski stručnjaci predstavili su seminar „Izrada razvojnih scenarija za javnu upravu“. Svrha seminara bila je unaprijediti praksu strateškog planiranja s vještinama dugoročnog kreativnog promišljanja i određivanja scenarija te ojačati polaznike za određivanje razvojnih vizija novom metodom. Cilj seminara bio je polaznike educirati o tome kako koristiti metodu razvojnih scenarija u vlastitim organizacijama te kako izraditi scenarij za hrvatsku javnu upravu. Tijekom projekta ova je metoda prilagođena polaznicima Državne škole za javnu upravu. Specifičnost ovog seminara je poticaj na razmišljanje izvan uobičajenog okvira mišljenja, a za potrebe promišljanja dugoročnog razvoja. Metoda planiranja razvojnim scenarijima odvija se u pet koraka: analiza PESTLE metodom, definiranje faktora promjena, odabir faktora promjena za određivanje razvojnih scenarija, analiza scenarija, utjecaj scenarija na proces upravljanja i mjere za pripremu na adekvatan odgovor. Program Državne škole za javnu upravu provodio se u suradnji s Ekonomskim institutom iz Zagreba i udrugom građana GONG.

Share:
Skip to content