Trajanje projekta: 2007. – 2008.

Naručitelj: Ministarstvo kulture RH

Izvor financiranja: WB/GEF

Program malih darovnica za očuvanje i oživljavanje ruralnog područja (CRRG Program) jedan je od komponenata Projekta očuvanja krških ekoloških sustava (KEC) financiranog od strane Svjetske banke. Područje projekta uključuje lokalnu zajednicu – okruženje Nacionalnog parka Risnjak, Nacionalnog parka Paklenica, Nacionalnog parka Sjeverni Velebit, Nacionalnog parka Plitvička jezera i Parka prirode Velebit.

Cilj projekta evaluacije: Projekt vrednuje kvalitetu izrade i provedbe Programa malih darovnica za očuvanje i oživljavanje ruralnog područja – CRRG i to jasnoću, relevantnost, učinkovitost, transparentnost, održivost, ponovljivost, utjecaj na biološku raznolikost, utjecaj na održivo korištenje prirodnih resursa, utjecaj na lokalne gospodarske aktivnosti i odnos lokalne zajednice prema zaštićenim područjima i biološkoj raznolikosti.
Rezultati evaluacije koristit će donositeljima odluka (Ministarstvo kulture RH) za eventualne slične aktivnosti u poticanju održivog razvoja na lokalnoj razini

Metode istraživanja:

  • analiza raspoloživih materijala, bilješki sa sastanaka savjetodavnih tijela, itd.
  • statistički pokazatelji – analiza prema indikatorima postavljenim na početku CRRG programa i praćenim tijekom protekle četiri godine,
  • strukturirani razgovori sa korisnicima malih darovnica i sa ostalim zainteresiranim skupinama
  • diskusija na tematskoj radionici.

Namjera CRRG programa/ programa malih darovnica bila je poduprijeti i financirati male poduzetničke projekte kroz davanje darovnica lokalnom stanovništvu za razvoj malog poduzetništva, širenje znanja o biološkoj raznolikosti, zaštiti okoliša i npr. edukacija o zaštiti okoliša i podizanje svijesti javnosti o pitanjima zaštite okoliša. $500,000 iz fonda GEF-a dodijeljeno je poljoprivrednicima, zanatlijama, poduzetnicima, pojedincima, nevladinim organizacijama i ostalima. Program je započeo u rujnu 2002. godine i trajat će do prosinca 2007. godine. U lipnju 2005. godine vlada Norveške dodijelila je Hrvatskoj dodatnih USD 200.000 (sufinanciranje) za CRRG program.

Financirane su tri kategorije projekata:

  • Mali poduzetnički projekti i investiranje u infrastrukturu;
  • Izgradnja kapaciteta i upravljanje poslovima; i
  • Edukacija i podizanje javne svijesti o potrebi zaštite prirode.

Najviše interesa za darovnicama bilo je u projektima vezanim uz uzgoj stoke, pčelarstva, ruralnog turizma, ekološke poljoprivrede, uzgoja ljekovitog bilja i obnove mlinica.

Share:
Skip to content