Trajanje projekta: 11./2009. – 09./2010.

Naručitelj: Europska komisija za Ministarstvo zaštite okoliša prostornog uređenja i graditeljstva RH i Agenciju za zaštitu okoliša (RAMBOL, Danska)

Voditeljica projekta: dr. sc. Sanja Tišma

Jedna od istraživačkih tema koja je započeta tijekom 2009. godine je analiza europskih direktiva u području opasnog otpada te priprema analičkih podloga i modela za kontinuirano praćenje i održivo upravljanje u budućnosti. U okviru projekta znanstvenici su pripremili metodologiju za analizu tržišta opasnog otpada u RH, pripremili su i proveli anketu na uzorku od 6000 tvrtki o proizvedenim količinama opasnog otpada od strane gospodarstva te identificirali kritične točke vezane za opasni otpad na razini županija, gradova i općina. Temeljni nalazi istraživanja o vrstama i količini opasnog otpada ukazali su na nedostatke u praćenju i prikupljanju proizvedenih količina kao i nepostojanje informacija o odlaganju/skladištenju većine tog otpada. Rezultati analize, kao i preporuke studije poslužit će donositeljima odluka u pripremi novog sustava (strategije) upravljanja opasnim otpadom u Republici Hrvatskoj.

Share:
Skip to content