logo županije

Trajanje projekta: 02./2010. – 10./2010.

Naručitelj: Grad Zagreb, Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj grada

Voditeljica projekta: dr. sc. Daniela Angelina Jelinčić

Studija se fokusirala na istraživanje kulturnih/kreativnih industrija grada Zagreba i to na dvije razine: s potencijalom ostvarivanja profita odnosno s potencijalom kreiranja prepoznatljivosti grada. Ciljevi Studije su kratkoročni i dugoročni. Prvi podrazumijevaju definiranje suvremenih ključnih elemenata kulturne identifikacije Zagreba koji mogu utjecati na njegovu međunarodnu prepoznatljivost odnosno poslužiti kao ključna točka za turističku privlačnost i prodaju te kompetitivnu prednost na turističkom tržištu (brendiranje) kao i pružanje drugačije percepcije o ulozi i definiciji sektora kulturnih/kreativnih industrija. Drugi se odnose na postavljanje temelja kulturnog planiranja u Zagrebu te strateškog postavljanja javne uprave prema sektoru kulturnih/kreativnih industrija; uspostavljanja seta kriterija (“identitetski indeks”) za identi tetski sustav grada Zagreba; te uključivanja kulturnih/kreativnih industrija u cjelokupni kulturni sektor Zagreba.

Share:
Skip to content