Trajanje projekta: 03./2004. – 03./2006.

Naručitelj: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH, Friedrich Ebert Foundation

Izvor financiranja: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH, Friedrich Ebert Foundation

Partner: Neumann Management Consultants, Beč

Proces uključenja Republike Hrvatske u Europsku uniju neminovno prati dogradnja i razvoj sustava državne uprave. Prilikom osmišljavanja sustava upravljanja ljudskim potencijalima u središnjim tijelima državne uprave, a i u lokalnoj i područnoj samoupravi uzet je u obzir:

  • značaj upravljanja ljudskim resursima,
  • zakonski okvir za upravljanje ljudskim resursima,
  • sadržaj i izrada opisa poslova i radnih zadataka, planiranje ljudskih resursa,
  • zapošljavanje – postupak izbora suradnika,
  • praćenje i vrednovanje rada, naknada, plaća, nagrađivanja, planiranja karijere zaposlenika, obrazovanje i obuka, motivacija,
  • IT podloga za upravljanje ljudskim potencijalima.

Aktivnosti se provode kroz dva istovremena procesa:

  • analiza i preporuke za upravljanje ljudskim resursima u reformi državne uprave
  • analiza i preporuke za organizacijske strukture i upravljanje (nacrt pregleda poslovnih procesa, funkcionalna analiza)

Ciljevi projekta:

  • razvijati metodološki okvir za analizu ljudskih resursa i organizacijske strukture hrvatske državne uprave na središnjoj i županijskoj razini
  • postavite ideje za sustav institucija na razini decentralizirane državne uprave i horizontalni pregled ključnih funkcija upravljanja (upravljanje ljudskim resursima, upravljanje proračunom, zakonodavno planiranje, upravljanje Europskim integracijama)

Vrsta usluga

  • Sveukupna izrada i upravljanje projektom
  • Pružanje visoke tehničke stručnosti
  • Razvoj metodološkog okvira za organizacijske strukture i upravljanje ljudskim resursima u hrvatskoj državnoj upravi
  • Nekoliko pregleda organizacijske strukture i upravljanja ljudskim resursima u javnoj upravi
  • Ukupna procjena potreba za obukom javnih službenika
  • Širenje rezultata projekta putem nekoliko specijaliziranih radionica
Share:
Skip to content