logo projekta

Trajanje projekta: 05./2011. – 05./2012.

Naručitelj: UN Blue Plan Regional Activity Centre

Voditeljica projekta: dr. sc. Sanja Tišma

Tijekom projekta „Water demand management in Mediterranean countries: Thinking outside the water box! – Croatian case study” prikupljeni su i analizirani podaci o potrošnji i upravljanju vodama unazad dvadeset godina u Hrvatskoj te je istraženo trenutno stanje vezano za potrošnju i potražnju za vodom. Posebno se proanaliziralo upravljanje vodama i potrošnja voda obzirom na Okvirnu direktivu o upravljanju vodama Europske unije. Temeljem povijesnih podataka i trendova te analize trenutnog stanja provela se višekriterijska analiza stanja. Tijekom 2012. godine predstoji izrada projekcije budućih trendova u potrošnji voda i cjelovitom upravljanju vodama. Buduća potražnja za vodnim resursima analizirati će se kroz 4 scenarija. Završni izvještaj s rezultatima istraživanja bit će prezentiran na međunarodnoj konferenciji o upravljanju vodama u Mediteranskoj regiji sredinom 2012. godine.

Share:
Skip to content