Trajanje projekta: 5./2018. – 1./2019.

Naručitelj: Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja

Voditelj projekta: dr. sc. Ana-Maria Boromisa

Istraživanje se provodi u sklopu provedbe projekta „Osnaživanje sindikalnih kapaciteta za učinkovit i proaktivan socijalni dijalog“. Izrađena je usporedna analiza financijske autonomije i modela upravljanja prihodima znanstvenih i znanstveno-nastavnih institucija u EU-u. Provedba projekta bila je podijeljena u tri faze: uvodna faza, prikupljanje i analiza podataka te izrada i primopredaja ishoda istraživanja: analiza istraživanja, rezultata istraživanja i materijala podobnih zaobjavljivanje. Rezultat projekta je podloga za daljnje istraživanje i dizajniranje sustavaraspodjele vlastitih prihoda u sustavu znanosti i visokog obrazovanje u Republici Hrvatskoj.

Share:
Skip to content