Trajanje projekta: 6/2018 – 5/2023

Naručitelj: ERDF, Interreg Europe

Koordinator projekta: INORDE – Institute for Economic Development of Ourense Province, Spain

Projektni partneri:

  • Institut za razvoj i međunarodne odnose (IRMO), Hrvatska
  • Świętokrzyskie Voivodeship – Marshal Office of Świętokrzyskie Region, Poland
  • Municipality of Paggaio , Greece
  • Municipality of ‘s-Hertogenbosch, The Netherlands
  • ADRAT – Development Association of Alto Tâmega’s Region, Portugal
  • Langhe Monferrato and Roero Development Agency, Italy

 Voditelj IRMO tima: dr. sc. Daniela Angelina Jelinčić

Sažetak:

Održivost učinaka investicija ostaje i dalje jedno od gorućih problema upravljanja kulturnom baštinom. Mnoge kulturne institucije imaju poteškoća u pokrivanju osnovnih troškova održavanja. Ovo pitanje je od velike važnosti za cijelu Europu, gdje je nedavna gospodarska kriza stavila kulturnu baštinu na dno prioriteta. Glavni cilj KEEP ON projekta je poboljšati javne politike u sektoru kulturne baštine u smislu razvoja visoko kvalitetnih projekata koji osiguravaju održivost rezultata s razumnim javnim financiranjem i imaju dugotrajni učinak na regionalni razvoj. Donosioci odluka i kulturne institucije bi trebale planirati održivost puno prije datuma početka projekta. Kada prestane javno financiranje, na koji način se institucije održavaju u budućnosti? Kako se financiraju? Na koji način javne politike podržavaju korisnike u samo-održivosti njihovih projekata? KEEP ON projekt se bavi ovim pitanjima iz međuregionalne europske perspektive.

Projekt okuplja zemlje Južne Europe s iznimno bogatom kulturnom baštinom, ali koje ujedno imaju i najranjivija gospodarstva (Španjolska, Portugal, Italija, Grčka), uključujući i Poljsku (najveću korisnicu kohezijske politike EU-a), Nizozemsku (model kulturne politike s visokom uključenosti lokalne zajednice) i savjetodavnog partnera iz Hrvatske. Kroz projekt će se putem međuregionalnog procesa učenja raditi na poboljšanju 6 instrumenata javnik politika (3 programa strukturnih fondova, 3 lokalne/regionalne strategije). Svrha KEEP ON projekta je pružiti korisne informacije i primjere dobre prakse za sve EU dionike s posebnim naglaskom na predstojeću Kohezijsku politiku nakon 2020.

Web stranica: KEEP ON

Share:
Skip to content