logo

Trajanje projekta: 4./2010. – 5./2013.

Koordinacija projekta: Evangelia Psychogiopoulou, Hellenic Foundation for European and Foreign Policy – ELIAMEP, Atena

Voditeljica projekta: dr.sc. Nada Švob-Đokić

MEDIADEM je europski istraživački projekt usmjeren na razumijevanje i analizu čimbenika koji promiču ili priječe razvoj politika podrške slobodnim i nezavisnim medijima. Na projektu će se kombinirati proučavanje medijske situacije u pojedinim zemljama s komparativnom analizom medijskih sektora i vrsta medijskih servisa. Istraživat će se procesi formuliranja medijskih politika u 14 europskih zemalja polazeći od njihova socio-političkoga, ekonomskoga i kulturnoga konteksta. Istražuju se prilike i izazovi za postizanje medijskih sloboda i medijskih nezavisnosti koje donose novi medijski servisi. Detaljno se analiziraju vanjski utjecaji Europske unije i Vijeća Europe na oblikovanje državnih medijskih politika.

Ciljevi projekta su sljedeći: a) razumjeti karakter i funkcioniranje medija u današnjem kompleksnom medijskom okružju; b) razumjeti prirodu medijskih sloboda i medijske nezavisnosti te njihov značaj za demokraciju; c) istražiti kako se formuliraju i provode medijske politike i identificirati čimbenike koji sudjeluju u tim procesima; d) identificirati modele reguliranja medija koji podržavaju medijsku slobodu i nezavisnost; e) neposredno se povezivati sa zajednicama koje formuliraju medijske politike i s civilnim društvom kako bi se osmislili odgovarajući politički (policy) odgovori na izazove ostvarivanja medijskih sloboda i medijske nezavisnosti; f) razraditi konkretne preporuke državama i nedržavnim čimbenicima, Europskoj uniji i Vijeću Europe za vođenje medijskih politika koje jačaju medijske slobode i medijske nezavisnosti.

Share:
Skip to content