logo županije

Trajanje projekta: 9./2010. – 12./2010.

Naručitelj: Sisačko-moslavačka županija

Voditeljica projekta: dr. sc. Sanja Maleković

Cilj projekta bio je realizacija sustavne i objektivne ocjene kvalitete razvojne strategije (ŽRS) Sisačko–moslavačke županije s aspekta njenog dizajniranja/formuliranja, očekivanih rezultata i planirane provedbe. Svrha prethodnog vrednovanja ŽRS Sisačkomoslavačke županije je u tom smislu bila poboljšanje konačne kvalitete izrađene ŽRS, kako bi koristila nosiocima razvojne politike u Županiji u njenoj što efikasnijoj i djelotvornijoj provedbi. Kroz realizirano prethodno vrednovanje osigurana je dodana vrijednost prvobitnom nacrtu Županijske razvojne strategije, u namjeri da se, među ostalim, dade strukturiran i praktičan doprinos njenom konačnom uobličavanju i izradi finalne verzije. Također, omogućena je opravdana ocjena sveukupne argumentacije na kojoj je utemeljena ŽRS te je Strategija ocijenjena s aspekta osnovnih kriterija.

Share:
Skip to content