Trajanje projekta: 2./2018. – 2./2019.

Naručitelj: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Voditelj projekta: dr. sc. Jakša Puljiz

Cilj studije je vrednovanje učinkovitosti, djelotvornosti i funkcionalnosti postupaka odabira projekata te primjene kriterija odabira i poštivanje horizontalnih načela to jest utvrditi poštuju li se, i u kojoj mjeri, principi rodne ravnopravnosti, održivog razvoja i zaštite okoliša u skladu s člancima 7. i 8. Uredbe (EU) br. 1303/2013. Također, cilj je utvrditi i prepreke koje odgađaju početak i provedbu projekata, zajedno s prijedlozima rješenja koja mogu ubrzati pripremnu i provedbenu fazu. Predmet vrednovanja uključuje analiziranje kriterija i sustava odabira projekata Operativnog programa konkurentnost i kohezija (OPKK) te procjenu spremnosti projekata u pojedinim prioritetnim osima OPKK-a. Studijom će se utvrditi i prepreke koje odgađaju početak i provedbu projekata, zajedno s prijedlozima rješenja koja mogu ubrzati pripremnu i provedbenu fazu. Rezultat projekta je osigurati relevantnost odabira projekata za specifične ciljeve i prioritetne osi OPKK-a te prodonijeti učinkovitoj provedbi operativnog programa. Broj projekta: IRMO 2018 RN 29-18

Share:
Skip to content