Međunarodni odnosi- odrednice otpornog održivog razvoja – MO4R

Međunarodni odnosi- odrednice otpornog održivog razvoja – MO4R

Trajanje projekta: 2024. – 2027. Naručitelj: Ministarstvo znanosti i obrazovanja Voditeljica projekta: dr. sc. Ana-Maria Boromisa Suradnici:  dr. sc. Nevenka Čučković dr. sc. Senada Šelo Šabić dr.sc. Krešimir Jurlin dr. sc. Damir Demonja dr.sc. Sandro Knezović Projekt...
Međunarodni odnosi – odrednice održivog razvoja – MO3R

Međunarodni odnosi – odrednice održivog razvoja – MO3R

Trajanje projekta: 2019. – 2023. Naručitelj: Ministarstvo znanosti i obrazovanja Voditeljica projekta: dr. sc. Ana-Maria Boromisa Istraživanje MO3R bavi se identifikacijom i analizom ekonomskih, političkih, sigurnosnih, kulturnih i drugih relevantnih društvenih...
Međunarodni odnosi – odrednice održivog razvoja – MO3R

Transatlantska zajednica na raskrižju

Trajanje projekta: 5/2019. – 11/2019. Naručitelj: Ured Zaklade Hanns Seidel u Zagrebu Voditelj projekta: dr. sc. Sandro Knezović IRMO i Ured Zaklade Hanns Seidel u Zagrebu proveli su projekt pod naslovom „Transatlantic Community at the Crossroads“ sa ciljem...
Skip to content