Trajanje projekta: 2000. – 2006. (projekt se provodi na godišnjoj osnovi)

Naručitelj: Ministarstvo javnih radova, obnove i graditeljstva

Izvor financiranja: Vlada Republike Hrvatske

Za potrebe Vlade (Ministarstvo javnih radova, obnove i graditeljstva) IMO je proveo projekt koji je osigurao analitičku osnovicu za ocjenjivanje razvijenosti općina i gradova RH u svrhu određivanja jedinica koje ispunjavaju kriterije za stjecanje statusa područja posebne državne skrbi (treća skupina).

Rezultati projekta uključuju:

  • prikupljanje potrebnih podataka,
  • izrada modela za ocjenjivanje razvijenosti,
  • rangiranje jedinica prema razvijenosti,
  • prijedlog jedinica za uvrštenje u treću skupinu područja posebne državne skrbi.

Osim toga projektni tim je sudjelovao u izradi izmjena Zakona o područjima od posebne državne skrbi temeljenih na novom pristupu određivanja općina koje zaostaju u razvoju.

Definiranje novog pristupa određivanja jedinica koje ispunjavaju kriterije za stjecanje statusa područja od posebne državne skrbi, pribavljanje potrebnih podataka, izrada modela za ocjenjivanje razvijenosti, provedba ocjenjivanja, prijedlog jedinica za uvrštenje u treću skupinu područja posebne državne skrbi, izrada prijedloga izmjena Zakona o područjima od posebne državne skrbi.

Vrsta usluga

  • Priprema analiza o procjeni stupnja razvoja teritorijalnih jedinica u drugim zemljama
  • prikupljanje potrebnih podataka
  • izrada modela za procjenu stupnja razvoja
  • prijedlog kvalificirana teritorijalnih jedinica za uključivanje u Područja od posebne državne skrbi
  • izrada amandmana na Zakon o područjima posebne državne skrbi
Share:
Skip to content