Trajanje: 7/2016. – 12/2016.

Naručitelj: FLAG Južni Jadran

Voditelj: Marijo Polić

U izradi projekta korištene su metodološke upute Ministarstva poljoprivrede, Uprave za ribarstvo. Projektom je putem partnerskog pristupa načinjen strateški razvojni plan, koji uključuje sve razvojne posebnosti na ribarstvenom području FLAG-a Južni Jadran, a koji je u skladu s politikom razvoja ribarstva i akvakulture u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji. Strategija utvrđuje razvojni okvir, smjernice i odrednice za prioritete budećeg razvoja i pruža operativnu podlogu za njihovu provedbu, za uspješno i učinkovito korištenje financijskih sredstava iz fondova EU-a te drugih izvora. Projektom je osnaženo sudjelovanje javnosti i promicanje lokalnih inicijativa u razvoju ribarstva i akvakulture na području FLAG-a Južni Jadran kroz CLLD i partnerstvo, tj. uključivanje relevantnih dionika, predstavnika gospodarstva, lokalne uprave i civilnog društva u proces izrade i provedbe strategije

Share:
Skip to content