Trajanje: 7/2016. – 10/2016.

Naručitelj: LAG Neretva, Opuzen

Voditelj: Marijo Polić

U izradi projekta korištene su metodološke upute Ministarstva poljoprivrede. Projektom je putem partnerskog pristupa načinjen strateški razvojni plan, koji uključuje sve razvojne posebnosti na području LAG-a Neretva i koji je u skladu s politikom ruralnog razvoja, Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014.-2020. Strategija utvrđuje razvojni okvir, smjernice i odrednice ruralnog razvoja, ciljeve, prioritete, mjere i pruža operativnu podlogu za njihovu provedbu, za uspješno i učinkovito korištenje financijskih sredstava iz fondova EU-a te drugih izvora. Projektom je osnaženo sudjelovanje javnosti u lokalnom razvoju na području LAG-a Neretva, temeljem CLLD-a i partnerstva, tj. uključivanje dionika, predstavnika gospodarstva, lokalne uprave i civilnog društva u proces izrade i provedbe strategije i promicanje lokalnih inicijativa. Strategijom su definirane i mjere za jačanje kap

Share:
Skip to content