logo županije

Trajanje projekta: 10./2010. – 12./2010.

Naručitelj: Osječko-baranjska županija

Voditelj projekta: dr. sc. Jakša Puljiz

Cilj projekta bio je provesti postupak prethodnog vrednovanja razvojne strategije Osječko-baranjske županije sukladno odredbama Pravilnika o obaveznom sadržaju, metodologiji izrade i načinu vrednovanja županijskih strategija (NN 53/2010). Svrha prethodnog vrednovanja ŽRS Osječko-baranjske županije je u tom smislu bila poboljšavanje konačne kvalitete izrađene ŽRS, kako bi koristila nositeljima razvojne politike u Županiji u njenoj što učinkovitijoj i djelotvornijoj provedbi. Kroz realizirano prethodno vrednovanje osigurana je dodana vrijednost prvobitnom nacrtu Županijske razvojne strategije, u namjeri da se, među ostalim, dade strukturiran i praktičan doprinos njenom konačnom uobličavanju i izradi finalne verzije. Također, omogućena je ocjena sveukupne argumentacije na kojoj je utemeljena ŽRS, te je Strategija ocijenjena s aspekta uobičajenih kriterija prethodnog vrednovanja kao što su: relevantnost, konzistentnost, koherentnost i interna logika.

Share:
Skip to content