Trajanje projekta: 5/2016. – 2/2017.

Naručitelj: Požeško-slavonska županija

Voditelj projekta: dr. sc. Sanja Maleković

Svrha ovog projekta bila je poboljšati konačnu kvalitetu Strategije kroz ocjenu njezine relevantnosti, djelotvornosti, učinkovitosti, usklađenosti, dosljednosti, komplementarnosti i održivosti. Projekt je omogućio da rezultati prethodnog vrednovanja posluže kao osnova za kontinuirano unaprjeđivanje politike upravljanja razvojem županijestvaranjem osnove za djelotvorno i učinkovito upravljanje, podizanje razine znanja i vještina uključenih dionika iz područja prethodnog vrednovanja te za osnaživanje odgovornosti ključnih dionika županije za korištenje javnih sredstava i ostvarivanje održivih rezultata provedbom ove Strategije.

Share:
Skip to content