Odjel za kulturu i komunikacije

Odjel za kulturu i komunikacije

Odjel za kulturu i komunikacije provodi interdisciplinarna znanstvena istraživanja u području kulturnog razvoja, kulturnih i medijskih politika, međunarodne kulturne suradnje i komunikacije. Glavni istraživački fokus Odjela unutar navedenih tema obuhvaća istraživanja kulturne raznolikosti, interkulturne komunikacije, digitalne kulture i mreža, kreativnih industrija i kulturnog turizma, kulturnih promjena (kulturne integracije i dezintegracije), i procesa globalizacije i tranzicije. Medijatizacija kultura, karakter medijskog okružja, dinamični razvoj medija i njihovih društvenih i civilizacijskih funkcija također su u istraživačkom fokusu Odjela. Odjel koordinira rad svjetske mreže Culturelink.

dr. sc. Aleksandra Uzelac, predstojnica
dr. sc. Daniela Angelina Jelinčić
dr. sc. Jaka Primorac
dr. sc. Paško Bilić
dr. sc. Ana Žuvela
Barbara Lovrinić
Sunčana Franić
Marta Šveb Dragija

Skip to content