Sastanak projekta “More than a Village (MTaV)” u Genovi

Sastanak projekta “More than a Village (MTaV)” u Genovi

IRMO je sudjelovao na drugom sastanku partnera na projektu “Više od sela” (More than a Village – MTaV) koji se održao 12. i 13. ožujka u Genovi, u Italiji. Sastanak je organizirala ANCI Liguria (ANCIL), udruga općina regije Ligurija. Od strane IRMO-a na...
Poglavlje u knjizi “Digital cultural policy in Croatia”

Poglavlje u knjizi “Digital cultural policy in Croatia”

Autori: Aleksandra Uzelac, Jaka Primorac i Barbara Lovrinić Higgins Knjiga: Digital Transformation and Cultural Policies in Europe Izdavač: Routledge Godina: 2023. eKnjiga ISBN 9781003334576 POVEZNICA: Poglavlje: Digital cultural policy in...
Knjiga „Znanost i umjetnost doživljaja hrane“

Knjiga „Znanost i umjetnost doživljaja hrane“

Autorica: Daniele Angeline Jelinčić Izdavač: Naklada Jesenski i Turk Godina: 2023. ISBN 9978-953-381-011-9 Sažetak Knjiga, pored uvodnog, sadrži pet glavnih poglavlja sa potpoglavljima. Uvodno se objašnjavaju cilj i svrha knjige, potencijalni korisnici te je...
Interreg Central Europe: More than a Village (Više od sela)

Interreg Central Europe: More than a Village (Više od sela)

Trajanje projekta: 04/2023 – 03/2026 Naručitelj: ERDF, Interreg Central Europe Koordinator projekta: Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie “Południowa Warmia” Projektni partneri: Institut za ravoj i međunarodne odnose (IRMO), Hrvatska Foundation Balteus...
Objavljen članak u znanstvenom časopisu Behavioral Sciences

Objavljen članak u znanstvenom časopisu Behavioral Sciences

Marta Šveb Dragija, znanstvena asistentica  i dr.sc. Daniela Angelina Jelinčić, znanstvena savjetnica iz Odjela za kulturu i komunikacije IRMO objavile su članak pod nazivom „Can Museums Help Visitors Thrive? Review of Studies on Psychological Wellbeing in Museums“ u...
Knjiga „Ekonomska održivost kulture i kulturnog turizma“

Knjiga „Ekonomska održivost kulture i kulturnog turizma“

Urednica: Daniela Angelina Jelinčić Izdavač: MDPI Godina: 2022. ISBN 978-3-0365-4972-9 (Hbk) ISBN 978-3-0365-4971-2 (PDF) Sažetak:   Knjiga “Ekonomska održivost kulture i kulturnog turizma” fokusira se na ekonomsku održivost kulturnih i kulturno-turističkih...
Skip to content