Podrška reformi javne uprave u Bosni i Hercegovini

Podrška reformi javne uprave u Bosni i Hercegovini

Trajanje projekta: 10/2021. – 12/2021. Naručitelj: Human Dynamics GmbH & Co KG Poziv: EuropeAid/138570/DH/SER/BA Voditeljica projekta: dr. sc. Sanja Tišma U okviru projekta „Podrška reformi javne uprave u Bosni i Hercegovini“ predviđena je aktivnost provođenja...
IRMO aktualno “Centri izvrsnosti u strukovnom obrazovanju”

IRMO aktualno “Centri izvrsnosti u strukovnom obrazovanju”

Autorica: Karolina Horvatinčić Urednici IRMO aktualno: Ana-Maria Boromisa, Sanja Maleković, Jakša Puljiz, Sanja Tišma, Aleksandra Uzelac Nakladnik: IRMO – Institut za razvoj i međunarodne odnose Godina: 2021. Reforma strukovnog obrazovanja u Hrvatskoj je počela. Može...
IRMO aktualno “Centri izvrsnosti u strukovnom obrazovanju”

IRMO aktualno “Centri izvrsnosti u strukovnom obrazovanju”

Reforma strukovnog obrazovanja u Hrvatskoj je počela. Može li, i koliko snažno, investicija od 2 milijarde kuna za transformaciju strukovnih škola u regionalne centre kompetentnosti utjecati na gospodarski rast? To nikako neće ovisiti samo o 25 strukovnih škola koje...
IRMO znanstvenica sudjelovala na okruglom stolu u Pragu

IRMO znanstvenica sudjelovala na okruglom stolu u Pragu

Dr. sc. Marina Funduk sudjelovala je kao govornik na Okruglom stolu pod nazivom „Balkan na raskrižju: globalna politika nasuprot lokalnim interesima“ koji se održao 23.svibnja 2019. godine u Pragu, u organizaciji Metropolitan University Prague. Kako je od 2015. godine...
Skip to content